O projekcie

                 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

„Paralotniarstwo – turystyczne połączenie spotru i rekreacji” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.